Izjava o privatnosti


Dobrodošli na Multipass Platformu te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa www.multipass.digital ("Multipass").

Pod korisnikom se u ovoj Izjavi o privatnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Multipassu, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA

Korisnik je dužan na Multipassu uvijek unositi tačne i ažurne podatke na dan unosa, a po promjeni podataka blagovremeno ih ažurirati na istoj. Korisnik je dužan čuvati pristupne podatke od neovlaštene upotrebe, te ih ne otkrivati trećim licima.

Unosom podataka na Multipassu korisnik daje saglasnost na uslove i način obrade podataka iz ove Izjave o privatnosti, te izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da podaci uneseni tokom korisničke registracije budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi Multipass.

Korisnik Multipassa može podnijeti pisani zahtjev za uklanjanjem svojih ličnih podataka, što će biti i učinjeno na način i opsegu koji ne narušava normalan i zakonit rad Multipassa.

Korisnik može otkazati prijem promotivnih poruka Multipassa. Međutim, njihovim otkazivanjem ne isključuje se prijem obavijesti Multipassa, poput obavijesti o prodaji i slično.

Upotrebom Multipassa na bilo koji način, korisnik prihvata njene Uslove korištenja.

UPOTREBA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Za potrebe normalnog rada Multipassa prikupljaju se osnovni podaci o njenim korisnicima koji su nužni za izvršenje i-li unaprijeđenje usluga i realizaciju narudžbi Multipassa. Primjeri tih podataka su puno ime i email korisnika, adresa za dostavu i drugo.

Kao i mnogi drugi internet servisi, Multipass koristi kolačiće, male tekstualne računarske datoteke koje se smještaju na vaš računar kada posjetite neku internetsku stranicu. Koristimo ih kako bismo prepoznali vaš računar, unaprijedili korisničko iskustvo Multipassa, analizirali posjet Multipassu, te zapamtili tekući ciklus u procesu obrade vaše narudžbe. Kolačiće možete onemogućiti na svom računaru, ali to može spriječiti normalan rad Multipassa.

Lični podaci korisnika će biti korišteni u svrhu realizacije aktivnosti Multipassa, poput obrade narudžbi i plaćanja, slanja obavijesti putem elektronske pošte, promocije ponude Multipass, i u druge svrhe se neće koristiti bez prethodne saglasnosti korisnika. Osim svojim dobavljačima u cilju realizacije narudžbe i plaćanja, Multipass ne otkriva niti ustupa trećim licima podatke o svojim korisnicima.

Multipass na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika.

KORISNIČKI RAČUN

Multipass se obavezuje štititi podatke o korisnicima Multipassa, i poduzimati sve razumne mjere u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka.

Za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na Multipassu, odnosno korisničkom računu na istom, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra,zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Multipassu – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Multipassa.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Multipassa se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).