Uslovi korištenja


Dobrodošli na Multipass platformu, te na sve informacije, servise i produkte dostupne na internetskoj stranici čija je adresa www.multipass.digital (u daljem tekstu: "Multipass"). Vlasnik i administrator Platforme je Moore d.o.o., sa jedinstvenim brojem subjekta 4201521250003 i sjedištem u Miševići 79, u Hadžićima, BiH.

Multipass je platforma za posredovanje u ugovaranju usluga između trgovaca - partnera sa kojima Multipass ima sklopljen ugovor o pružanju usluga posredovanja (u daljem tekstu: "Partneri"), i krajnjih kupaca - korisnika usluga. Realizacija usluge prema kupcu isključivo je odgovornost Partnera i Multipass ni na koji način nije odgovoran za kvalit i rokove realizacije kupljenih usluga. 

Prije korištenja Multipassa na bilo koji način, u svoje ime ili u ime pravnog lica u čije ime djelujete, izjavljujete da ste saglasni sa ovdje navedenim uslovima korištenja ("Uslovi korištenja"). Ukoliko niste saglasni sa odredbama Uslova korištenja, zatvorite stranicu Multipass i nemojte je koristiti.

Multipass vam omogućava online pregled i kupovinu usluga na daljinu u skladu sa Uslovima korištenja.

Vi ste odgovorni za tačnost i ažurnost podataka koje unesete prilikom registracije na Multipassu.

Molimo vas da Multipass koristite savjesno i odgovorno. Korištenjem Internet Trgovine se obavezujete da nećete:

  • koristiti Multipass izvan načina opisanog Uslova korištenja;
  • oštetiti, mijenjati, onesposobiti pristup Internet Trgovinu, bilo kojom metodom pokušati ili steći neovlašten pristup računarskom sistemu Multipass, na Multipass učitati bilo kakve računarske viruse, bagove i bilo koji drugi štetan računarski software, korumpirane podatke, te učiniti bilo koju aktivnost koja za posljedicu ima umanjenje ili prestanak funkcionalnosti Multipass;
  • lažno se predstavljati, koristiti tuđe ili podatke za koje nemate ovlaštenje njihovih stvarnih vlasnika;
  • koristiti Multipass na način nepremjeren dobroj i etičkoj praksi korištenja, niti koristiti Multipass na način koji bi narušavao našu reputaciju ili naše poslovanje
Posebno, korištenjem Multipassa izjavljujete da prihvatate primjenu niženavedenih pravilnika i procedura Multipassa:
  • Uslova korištenja,
  • Politike privatnosti,
  • Procedure povrata

OPIS USLUGE

Iako nastojimo da specifikacije usluga budu njihov ažuran, detaljan i vjedostojan prikaz, ne možemo garantirati njihovu potpunu tačnost, te zadržavamo pravo njihove promjene u skladu sa specifikacijama dostavljenim od strane Partnera.

NAČIN PLAĆANJA

Sve cijene na Multipassu su iskazane u konvertibilnim markama sa uključenim PDVom.

Usluge možete platiti karticama čiji je prihvat naznačen u Multipassu.

Plaćanja narudžbi u Multipassu vrše se u konvertibilnim markama. Ukoliko plaćate karticama koje su vezane za račun koji nije u valuti KM, vaša banka vam može zaračunati dodatne konverzijske provizije za koje nismo odgovorni.

POVRAT

Uslugu je moguće otkazati u roku od 5 dana od plaćanja narudžbe uz dostavu pisane reklamacije na kontakte Multipassa. U okviru zahtjeva za reklamacijom, kupac je dužan dostaviti detaljne informacije o razlozima reklamacije. cće zahtjev za reklamacijom proslijediti nadležnom Partneru, koji donosi odluku o tome da li je reklamacija opravdana ili ne. Ukoliko Partner odluči izvršiti povrat novca, isto se može realizirati povratom na karticu ili izdavanjem vaučera za narednu kupovinu, u dogovoru sa kupcem.

IZMJENE USLOVA KORIŠTENJA

Prodavac zadržava pravo da izmjeni Uslove korištenja, te pravilnika i procedura Multipassa. Sve izmjene će biti objavljene na Multipassu i stupaju na snagu danom njihove objave.

Dužni ste provjeriti sadržaj Uslova korištenja, kao i pravilnika i procedura prilikom svakog pristupa Multipassu. Upotrebom Multipassa na bilo koji način, izjavljujete svoju saglasnost sa uslovima korištenja, pravilnicima i procedurama koja su važeći u trenutku vašeg korištenja iste.

KONTAKTI

Za sve upite obratite nam se na naše kontakte naznačene na Multipassu.

Kontaktirati nas možete:

Poštom na adresu: Moore d.o.o, Miševići, 71240 Hadžići
Emailom: services@moore.ba
Telefonom na broj: (033) 263 315