Politika sigurnosti


Dobrodošli na Multipass Platformu te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa www.multipass.digital ("Multipass").

Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Multipassu, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

SIGURNOST MULTIPASSA

Kao i mnoge drugi, Multipass primjenjuje SSL certifika tu cilju zaštite podataka u prenosu.

Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog poljavašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa Multipassa Ilustracija katanca može biti drugačija,zavisno o internet pregledniku kojeg koristite - npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.

Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS.

Multipass na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.

KORISNIČKI RAČUN

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Multipassu, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Multipassu – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Multipassa.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Multipassa se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).